RODO

Zgodnie z art. 13 Rozp. UE z 27.04.2016 r. (RODO), informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Madam s.c.; Os. Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 26/23; 37-500 Jarosław. NIP Madam 8133747908. Regon Madam 367581426. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja ,zamówień ,wystawienie faktury. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty trzecie zajmujące się księgowością .Nie przekazujemy Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane będą przetwarzane przez okres 6 lat ze względu na przepisy dodatkowe. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia, wystawienia faktury. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania oraz żądania ich usunięcia. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Brak możliwości komentowania.